AIKIDO KLUB

TEGATANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenska Bistrica

 

Polaganje višjih kyu aikido stopenj

Od ustanovitve našega kluba je preteklo že dobrih 5 mesecev in v tem času so naši člani pokazali dosti osvojenega znanja, pripravljenosti in osebne zavzetosti za napredovanje v višje kyu aikido stopnje. Ker nam je vodstvo AUD zagotovilo in potrdilo, da lahko lahko naš mojster izprašuje in potrjuje nižje kyu pasove v našem klubu, smo se odločili, da bomo naredili polaganje.Tehnična komisija AKTT, katero sestavljajo predsednik Oštir Jože 1. DAN, ter člana Pelcl Gorazd in Korošec Tatjana (oba 1. kyu), so določili kraj in datum polaganja, Jože Oštir pa je predlagal in izprašal kandidate za polaganje. Spodaj navedeni kandidati so dne 25.05.2009 potrjevali osvojeno znanje za naslednje kyu stopnje:

Vsi štirje kandidati so pokazali, da so pridno in marljivo študirali tehnike na treningih in da se jim je vložen trud obrestoval. Kljub majhni živčnosti in telesni napetosti (konec koncev je to le uradni izpit), so se po približno 1 uri prebili do konca. Čeprav so izgledale tehnike preproste in lahke, so na kandidatih pustile izmučene obraze in prepotena kimona. Po končanem polaganju je predsednik komisije sklenil z povzetkom prikazanih tehnik in kandidate obvestil, da bodo rezultati polaganja znani najkasneje v roku 14 dni.

Že naslednji ponedeljek je Jože Oštir naznanil, da so pripravljeni rezultati polaganja in da so napisane diplome. Na veselje vseh prisotnih na treningu, so vsi kandidati osvojili višjo kyu stopnjo, za katero so bili predlagani.

Sedaj pa je na aikidokah samih, da bodo osvojeno stopnjo nadgrajevali in osvojene tehnike pilili do potankosti.

Podelitev diplom:

Čestitke vsem aikidokam in uspešno pot skozi tehnike aikida!

Tehnična komisija AKTT

Zapisal: Gorazd Pelcl